SAINT-GOBIAN Thăm Cơ sở Sản xuất Chất bịt kín của Chúng tôi

August 22, 2019

tin tức mới nhất của công ty về SAINT-GOBIAN Thăm Cơ sở Sản xuất Chất bịt kín của Chúng tôi

SAINT-GOBIAN của Ấn Độ ghé thăm nhà sản xuất chất bịt kín của chúng tôi.Chúng tôiđã vượt qua bài kiểm tra của họ và xác nhận mọi thứ, và họ đã đặt hàng chất bịt kín từ chúng tôi.Chuyến thăm này nhằm thể hiện năng lực và khả năng kiểm soát chất lượng của chúng tôi.

tin tức mới nhất của công ty về SAINT-GOBIAN Thăm Cơ sở Sản xuất Chất bịt kín của Chúng tôi  0tin tức mới nhất của công ty về SAINT-GOBIAN Thăm Cơ sở Sản xuất Chất bịt kín của Chúng tôi  1tin tức mới nhất của công ty về SAINT-GOBIAN Thăm Cơ sở Sản xuất Chất bịt kín của Chúng tôi  2